نازل ایرواشر

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in
توضیحات

 نازل ایرواشر

مشخصات فنی این محصول


نازل ایرواشر طرح بیل

خروجی 8GPM

زاویه پاشش 30 درجه
با 2bar فشار
اتصال از طریق بست کمربندی
سوراخ پاشش 4 م.م