دانلود کاتالوگ

دانلود کاتالوگ پولی

download-catalog-PDF-mini
تمامی محصولات

دانلود کاتالوگ پولی

برای مشاهده جدول استاندارد پولی چدنی و بوشهای چدنی گوه ای کلیک کنید ‌.

 

برای مشاهده جدول استاندارد پولی چدنی و بوشهای چدنی گوه ای کلیک کنید ‌. لازم به ذکر است جهت استعلام قیمت پولی ارائه اندازه های مربوط به قطر خارجی پولی، نوع تسمه پولی ، کد بوش گوه ای و اندازه سوراخ شفت مورد نیاز میباشد.

 

دانلود کاتالوگ قطعات هواساز

download-catalog-PDF-mini
تمامی محصولات

دانلود کاتالوگ قطعات هواساز

 کاتالوگ شامل مجموعه مقاطع پروفیلهای آلومینیومی هواساز ، انواع دستگیره ها و قفلهای هواساز ، نازل هواساز و دمپر آلومینیومی میباشد.

 

 

 کاتالوگ قطعات شامل مجموعه مقاطع پروفیلهای آلومینیومی هواساز ، انواع دستگیره ها و قفلهای هواساز ، نازل هواساز و دمپر آلومینیومی میباشد. برای دانلود کاتالوگ کلیک کنید.

 

 

Shipping Metods Rate Max Charge
FedEx 10% of order value $299
FedEx, Signature Required 10% of order value + $20 $299 + $20
In-Home Delivery $299 per trip $299
In-Home Delivery, Time-Specific $399 per trip $299