*

*

نشانی دفتر فروش:

 

 

نشانی ما
تهران خیابان فاطمی روبروی هتل لاله خیابان باباطاهر پلاک ۱۱ واحد ۲ شرکت پیشگام تجهیز تهویه
تلفن های تماس
تلفن : ۸۸۹۶۴۷۱۲-۰۲۱ ۸۸۹۷۸۳۳۹-۰۲۱ ۸۸۹۶۴۹۰۲-۰۲۱
فکس: ۸۸۹۷۸۳۴۴-۰۲۱
ایمیل های شرکت
sale@tajhiztahvieh@yahoo.com