کرنر آلومینیومی سه سانت

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in
توضیحات

کرنر (گوشه) آلومینیومی سه سانتیمتری

مشخصات فنی این محصول


جهت اتصال باکسهایی که به وسیله ی پروفیلهای آلومینیومی پنج خم سه سانتیمتری ساخته میشنود از این کرنر استفاده میشود.مشابه همین محصول در جنس اولترامیدی با عنوان کرنر اولترامید سه سانتیمتری نیز موجود میباشد.