کرنر(گوشه) اولترامید پنج سانت

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in
توضیحات

کرنر اولترامید 5 سانتیمتری

مشخصات فنی این محصول


.

.

برای اتصال باکسهایی که با پروفیل آلومینیومی پنج خم چهار سانت ساخته میشوند از کرنر(گوشه) اولترامیدی 4 سانتیمتری و یا از کرنر (گوشه) آلومینومی چهار سانتیمتری استفاده می شود.