کرنر(گوشه) اولترامید هایژنیک

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in
توضیحات

کرنر اولترامید هایژنیک

مشخصات فنی این محصول


برای اتصال باکسهایی که با پروفیل آلومینیومی هایژنیک ساخته میشوند از کرنر(گوشه) هایژنیک 4 سانتیمتری استفاده می شود.