کرنر(گوشه) آلومینیومی سه سانت

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in
توضیحات

کرنر آلومینیومی 3 سانتیمتری

مشخصات فنی این محصول


برای اتصال باکسهایی که با پروفیل آلومینیومی پنج خم سه سانت ساخته میشوند از کرنر(گوشه) آلومینومی سه سانتیمتری استفاده می شود.