کرنر(گوشه)آلومینیومی چهار سانت

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in
توضیحات

کرنر آلومینیومی 4 سانتیمتری

مشخصات فنی این محصولبرای اتصال باکسهایی که با پروفیل آلومینیومی پنج خم چهار سانت ساخته میشوند از کرنر(گوشه) آلومینومی چهار سانتیمتری استفاده می شود.