پی.وی.سی سر تیغه دمپر

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in
توضیحات

پی.وی.سی سر تیغه دمپر

مشخصات فنی این محصول

قطعات دمپر آپوزیت شامل چرخ دنده، گردی، کشویی، پی.وی.سی تیغه دمپر، پین وسط دمپر، خلاصی گیر و دستگیره دمپر میباشند.

پی وی سی سر تیغه دمپر با بستن فضای تیغه از ورود هوا به داخل تیغه و تولید صدای ناهنجار جلوگیری میکند.

از دمپر هوا برای متوقف یا تنظیم کردن هوای مطبوع (گرمایش و سرمایش) استفاد میشود.

این تنظیم میتواند به صورت دستی یا موتوری باشد.