پروفیل آلومینیومی هایژنیک

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in
توضیحات

پروفیل آلومینیومی پنج خم هایژنیک

مشخصات فنی این محصول


  این مدل از پروفیلها به دلیل طراحی منحنی دار خود در قسمت گوشه ها برای محیطهایی که نیاز به حساسیت بیشتری در بهداشت دارند مناسب است بدین صورت که به دلیل زاویه دار نبون گوشه های پروفیل امکان تجمع باکتری در پروفیل کاهش میابد.از این پروفیلها در ساخت دستگاههای آزمایشگاهی ، پنلهای اتاق تمیز ، و محیطهای بیمارستانی استفاده می شود.