بوش گوه ای ، بوش چدنی ، بوش تیپرلاک (Taper lock Bush)

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in
توضیحات
بوش گوه ای ، بوش چدنی ، بوش تیپرلاک (Taper lock Bush) :  بوش یا Taper Lock Bush مهمترین جزء در پولی دوتکه میباشد که بر روی شفت قرار گرفته و از طریق پیچ به قسمت میانی پولی متصل و محکم میگردد. برای تعویض بوش پولی های دوتکه چه از مدل پولی با بوش لبه دار چه از مدل پولی با بوش گوه ای نیاز به پولی کش نمیباشد چرا که به راحتی میتوان با باز کردن پیچ های دور بوش قفل آن را از پولی باز نمود. تیپر بوش ها با مواد چدن خاکستری ، چدن نشکن و همچنین آلومینیوم قابل تولید میباشند. اندازه سوراخ شفت در زمان تولید پولی چدنی و پولی آلومینیومی در پیشگام تجهیز تهویه بر روی پولی تراشکاری میشود و آماده نصب بر روی شافت مورد نظر تحویل میشود.