اتصال سپری آلومینیومی

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in
توضیحات

اتصال سپری

مشخصات فنی این محصول

اتصال سپری قطعه ای است که در ساخت یک کابینت صنعتی با فریم آلومینیومی برای متصل کردن پروفیل آلومینیومی سپری به پروفیل پنج خم استفاده میشود.