اتصال دو فریم

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in
توضیحات

اتصال فریم دستگاه

مشخصات فنی این محصول

این قطعه که از دو قسمت تشکیل شده است جهت متصل کردن دو باکس به یکدیگر بکار میرود ، بدین صورت که هریک از قسمتها در مجاور یکدیگر به صورت موازی روی باکسها پیچ شده و سپس هر دو قسمت از طریق یک پیچ مرکزی به یکدیگر وصل میگردد و مانع جدا شدن دو باکس از یکدیگر میشود. تعداد اتصال دو فریم در ساخت هر باکس به تناسب ارتفاع و عرض آن دستگاه مشخص میگردد.