حضور شرکت پیشگام تجهیز تهویه در هفدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات – 4-1 آبان 1397    

Share

حضور شرکت پیشگام تجهیز تهویه هم آرا در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستمهای سرمایشی-گرمایشی تهران 1396 نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستمهای سرمایشی گرمایشی       نمایشگاه

Share
پروفیل آلومینیومی هواساز

پروفیل آلومینیومی هواساز پروفیلهای آلومینیومی ساخت دستگاه شامل پروفیلهایی هستند که اصطلاحا به پنج خم معروف اند. این پروفیلها از جنس آلیاژ آلومینیوم 6063  بوده که از طریق پرس اکستروژن

Share