حضور شرکت پیشگام تجهیز تهویه در هفدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات – ۴-۱ آبان ۱۳۹۷    

به اشتراک گداری

حضور شرکت پیشگام تجهیز تهویه هم آرا در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستمهای سرمایشی-گرمایشی تهران ۱۳۹۶ نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستمهای سرمایشی گرمایشی       نمایشگاه

به اشتراک گداری
پروفیل آلومینیومی ساخت فریم دستگاه

پروفیل آلومینیومی ساخت فریم پروفیلهای آلومینیومی ساخت دستگاه شامل پروفیلهایی هستند که اصطلاحا به پنج خم معروف اند. این پروفیلها از جنس آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۳  بوده که از طریق پرس

به اشتراک گداری